PROGRAM KDB SK TELUK LIPAT

Aktiviti terkini |9 Oktober 2019

Tempat Aktiviti:
SK Teluk Lipat

Tujuan :
• Program ini bertujuan memperkenalkan PI kepada pihak sekolah seterusnya member kesedaran kepada semua pelajar tentang kebaikan dan keburukan penggunaan internet.
• Melalui program ini, kami juga akan menerangkan tentang fungsi dan keistimewaan Pusat Internet menerusi penganjuran program latihan ICT, senarai perkakasan yang ada di PI dan sebagainya kepada pihak sekolah dan para pelajar. Ini bertujuan supaya mereka faham dan berminat untuk menyertai aktiviti yang akan dilaksanakan oleh PI pada masa akan datang.
• Akhir sekali, program yang akan dilaksanakan ini secara tidak langsung dapat mempromosikan Pusat Internet khasnya kepada pihak sekolahdan para pelajar sekaligus mencapai matlamat penubuhan Pusat Internet.

Kelebihan Aktiviti :
• Mempromosikan Pusat Internet
• Menerangkan tentang kemudahan yang boleh didapati di Pusat Internet
• Memberi kesedaran tentang kebaikan dan keburukan penggunaan internet
• Mengadakan kuiz berkenaan “Klik Dengan Bijak” kepada para pelajar
• Menambahkan pengetahuan berkaitan isu-isu khidmat masyarakat
• Melaksana sesuatu aktiviti berasaskan semangat berpasukan, amanah dan kesediaan berbakti

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :